Zijn Wodan en Sinterklaas dezelfde persoon?

zijn-wodan-en-sinterklaas-dezelfde-persoonWodan (Angelsaksisch Woden, Duits Wotan, Scandinavisch Odin) is de oppergod in het Germaanse godenrijk. Deze god stond centraal tijdens het Joelfeest, dat de Germanen vierden rond de midwinter zonnewende. Wodan is de leider van het dodenleger en de stamvader van het geslacht van de Asen en wordt vereenzelvigd met de Scandinavische Odin. Maar wat hebben Wodan en onze Goedheiligman met elkaar te maken?

Lees meer