Deze effecten hebben emoties op jouw energie

deze-effecten-hebben-emoties-op-jouwenergie

In de leer van de Traditionele Chinese Geneeskunde spelen emoties een grote rol als oorzaak van disbalans in de energie, en dus als oorzaak van ziektes. Emoties worden gezien als een reactie op gebeurtenissen vanuit de externe omgeving en binnen normale grenzen veroorzaken deze geen ziekte of zwakte in het lichaam. Maar wanneer emoties buitenproportioneel sterk worden, ofwel in tijd ofwel in heftigheid, dan kunnen ze de energie zodanig belemmeren, dat ze serieuze problemen veroorzaken.

Emoties en de vijf elementen

Als je iemand verliest die je heel dierbaar is, dan is het normaal om flink verdriet te hebben. Het verdriet dient ook een rol in de verwerking. Maar als de goudvis is overleden en iemand blijft daar twee jaar lang zodanig verdrietig over dat hij daardoor niet kan functioneren, dan is er sprake van een buitenproportioneel lange en sterke emotie.

Aan elk van de vijf elementen is een emotie gekoppeld. Zo is verdriet verbonden met Metaal, angst met Water, boosheid met Hout, vreugde met Vuur en ‘overdenken’ met Aarde. Het is dus nodig dat je boos kunt worden en met boosheid kunt omgaan, maar als de boosheid te heftig is, te vaak of te lang aanwezig, dan schaadt het je Houtelement.

Boosheid (Nu)

Boosheid behoort qua energie bij het Houtelement. Met boosheid wordt bedoeld het hele scala van emoties tussen dulden, irritatie, geprikkeld zijn, frustratie, haat en woede. Het heeft effect op de energiesystemen Lever en Galblaas. Hout is gevoelig voor hitte en deze emotie maakt hitte. Daardoor gaat de Houtenergie stijgen en kun je snel hoofdpijn, duizeligheid, nek en schouderklachten krijgen. Op de lange termijn zelfs hoge bloeddruk en problemen met maag en spijsvertering.

Verdriet (Bei)

Verdriet, huilen van verdriet, loslaten en melancholie behoren tot het Metaalelement en hebben effect op de energiesystemen Long en Dikke Darm (en daarmee ook de huid). Te veel verdriet schaadt de Longenergie en daarmee ook de verdedigende energie van het lichaam, waardoor de weerstand daalt. Je zult dan gevoeliger zijn voor verkoudheid en griep alsook voor hooikoorts en energieën van anderen.

Angst (Kong)

Angst en vrees horen bij het Waterelement en hebben effect op de Nier- en Blaasenergie. Angst is vaak de oorzaak van bedplassen bij kinderen, denk maar aan het gezegde ‘in de broek plassen van angst’. Als de Nierenergie wordt aangesproken, neemt je reserve-energie af en krijg je te maken met ernstige vermoeidheid en een versnelde veroudering. Rug- en knieklachten en ‘s nachts je bed uit moeten om te gaan plassen (ja, ook al heb je de avond ervoor veel thee gedronken) zijn hiervan belangrijke voortekenen.

Vreugde (Xi Le)

Hoe kunnen vreugde en blijheid nou schadelijk zijn? In de Chinese Geneeswijze bedoelen ze een staat van bovenmatige opwinding en dat is schadelijk voor het Vuurelement en dus de Hart- en Dunne-darmenergie. Ze zeggen: “wanneer iemand bovenmatig opgewonden is dan raakt de geest (de Shen) versplinderd en kan niet langer opgeslagen worden.” Dat leidt tot gevoelens van onrust, slaapproblemen, agitatie, hartkloppingen.

Uit ‘Blijvend meer energie volgens de vijf elementen’:

In China weten ze heel goed dat te veel vreugde het Vuurelement en dus het hart kan schaden. Soms wordt hiermee op ludieke wijze omgegaan. Een oud verhaal hierover gaat als volgt: Op een dag kwam een wijze heer een jonge man tegen die hij nog kende van vroeger. “Hoe gaat het met je?”, vroeg de oude man. Waarop de jonge man uitzinnig begon te lachen en ging vertellen. Hij sprak snel en de woorden kwamen uit zijn mond als een spraakwaterval. Daarbij stond hij onrustig van het ene op het andere been te wippen en zwaaide woest met zijn armen om zijn verhaal kracht bij te zetten. Zijn ogen stonden wijd open en zijn gezicht was rood van enthousiasme. Reden voor deze uitzinnige blijdschap was het feit dat hij aangenomen was om de Keizer te dienen. Dit was een enorme eer en zijn familie zou er heel hoog aanzien mee verwerven. “Ja maar”, zei de wijze man, “hoe kan je nou zo blij zijn als het met jouw vader zo slecht gaat?” En de vreugde van de jonge man was in één klap weg. Angst was ervoor in de plaats gekomen. “Mijn vader”, vroeg de jonge man, “wat is er met hem aan de hand?” “Dat weet ik niet”, antwoordde de oude man, “maar ik heb gehoord van een andere dorpsgenoot dat hij in grote problemen zit.” De jonge man nam snel afscheid en spoedde zich naar het dorp van zijn ouders. Daar trof hij zijn vader. Volledig gezond. Niets aan de hand. De jonge man snapte er niets van. Waarom had de oude man hem zo ongerust gemaakt? Een paar maanden later kwam hij de wijze man weer tegen. “Nou moet ik u toch eens iets vragen. Waarom heeft u mij toen verteld dat er problemen met mijn vader waren? Dat was namelijk helemaal niet zo.” En de wijze man legde het uit. De jongeling was zo buiten zijn zinnen van vreugde dat dit schade zou kunnen aanbrengen aan zijn hart. Daarom had de man dit afgeremd door hem angst als tegenhanger te laten voelen. En daarmee was het exces van Vuur verdwenen en daarmee ook het risico.

Overdenken (Si)

Overmatig denken is in het westen geen emotie, maar de Chinese Geneeswijze denkt daar anders over. Te veel denken of overmatige mentale inspanning wordt gezien als de emotie die hoort bij het Aarde-element en daarmee bij de Milt- en Maagenergie. Het verwerken van een gedachte is een kwaliteit van Aarde, maar te veel denken, piekeren en zorgen maken schaadt het Aarde-element en kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen, buikklachten en verteringsproblemen.

Hoe is het gesteld met jouw emoties?

Ben jij je bewust van je emoties? Vraag jij je regelmatig af ‘hoe voel ik me hierbij’? Probeer eens meer aandacht te geven aan je gevoel en je reactie op mensen en situaties. Zo leer je jezelf beter kennen en begrijp je misschien ook beter je mogelijke (fysieke) klachten.

Welke klachten en emoties herken jij?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *