Zijn Wodan en Sinterklaas dezelfde persoon?

zijn-wodan-en-sinterklaas-dezelfde-persoonWodan (Angelsaksisch Woden, Duits Wotan, Scandinavisch Odin) is de oppergod in het Germaanse godenrijk. Deze god stond centraal tijdens het Joelfeest, dat de Germanen vierden rond de midwinter zonnewende. Wodan is de leider van het dodenleger en de stamvader van het geslacht van de Asen en wordt vereenzelvigd met de Scandinavische Odin. Maar wat hebben Wodan en onze Goedheiligman met elkaar te maken?

Verwijzingen naar de God Wodan

De naam Wodan betekent ‘de woedende’. De plaatsnamen Woensel, Woensdrecht en Wodensberg zijn gebaseerd op de naam van Wodan, evenals de dag Woensdag. Doordat er zoveel plaatsen en zelfs een dag naar deze god is vernoemd, denkt men dat de Wodanverering in de lage landen erg uitgebreid is geweest. In Twente kent men nog het ossenhoornblazen dat van oorsprong diende om Wodan te helpen met zijn wilde jacht op de Fenriswolf.

De dag woensdag is naar Wodan genoemd, net zoals ook andere dagen van de week naar goden zijn genoemd. In Duitsland was de verering van Wodan (in Noord-Europa beter bekend als Odin) echter zo bedreigend voor de Kerk, dat men de naam uit de week heeft vervangen door Mittwoch.

Wodan en Sinterklaas

Wodan wordt in de mythologie ook wel gekoppeld aan Holda, of Vrouw Holle. Maar deze Germaanse God wordt ook in verband gebracht met Sinterklaas. Onze goede oude Sint, die in december op zijn schimmel over de daken rijdt, vergezeld door de zwarte pieten. Wodan rijdt namelijk ook op een schimmel, de achtbenige Sleipnir, waarmee hij door de lucht vliegt. Een overeenkomst dus. Een andere zou zijn dat Wodan in zijn hand een speer houdt, waar de Sint een bisschoppelijke kromstaf met zich mee draagt. De Pieten zijn de zogenaamde boodschappers van sinterklaas en ook Wodan heeft boodschappers: de raven Hugin en Munin die naar de aarde afdalen om te kijken wat zich in de huizen van de mensen afspeelt. Jos Schrijnen schrijft in zijn ‘Nederlandsche Volkskunde’ uit 1933 het volgende:

“Sint Nikolaas (6 Dec.): Een groote, krachtige gestalte te paard, den staf in de hand, den mijter op het hoofd, den ruim-geplooiden bisschopsmantel om de schouders geslagen, – zoo stelt zich de kinderwereld den heiligen bisschop van Myra voor. Hij lijkt inderdaad veel op de figuur van Wôdan, het rijzige lichaam in den donkeren mantel gehuld, waarin hij zijn beschermelingen door de lucht draagt, en gezeten op zijn trouwe schimmel Sleipnir.”

Wist jij dat er een gelijkenis was tussen Wodan en Sinterklaas?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *